14155341257 admin@barashadadiinta.com

FEEGA

Fiiga Qaybta 1 aad

NUMBER/TIRADA
MAALMAHA/DAYS A WEEK LACAGTA/FEE
1 Arday 2 days / week$ 20 /Bishii
1 Arday 3 days / week$ 25 / Bishii
1 Arday 4 days / week $ 30/ Bishii
1 Arday 5 days / week $ 30 / Bishii

FIIGA QAYBTA 2 AAD

NUMBER/TIRADA
MAALMAHA/DAYS A WEEK LACAGTA/FEE
1 Arday 2-3 days / week$ 30 /Bishii
1 Arday 4-5 days / week$ 40 / Bishii